mask

Ciepły montaż illbruck i3

System jest jedyną alternatywą dla stosowanych na masową skalę metod uszczelniania opartych wyłącznie na pianie poliuretanowej, która po upływie kilku lat od montażu przestaje spełniać stawiane jej oczekiwania. Podstawową zasadą systemu „i3” jest jego paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej i paroszczelność od strony wewnętrznej. Illbruck „i3” zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie szczelności RAL „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. System uszczelniania „i3” został poddany próbom i sprawdzony w ekstremalnych warunkach przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. System „i3” został opracowany przez firmę Tremco illbruck zgodnie z niemieckimi normami i wytycznymi montażu okien.„System i3”

System uszczelnień „i3” pozwala na osiągnięcie idealnych rezultatów w najróżniejszych warunkach i dla różnych zastosowań. Osiem komponentów płaszczyzny wewnętrznej i zewnętrznej składających się na całość można ze sobą dowolnie łączyć w różne kombinacje, w zależności od warunków zabudowania. Niezależnie od materiału ościeżnicy, samemu można zadecydować, które produkty systemu illbruck „i3” zostaną zastosowane. Wynik zawsze będzie odpowiadał nowoczesnym rozwiązaniom techniki uszczelnień.

warstwy illbruckWARSTWA ZEWNĘTRZNA
zewnętrzne uszczelnienie jako ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych jest wykonane z trwałą szczelnością na gwałtowne opady a jednocześnie umożliwia dyfuzję pary wodnej.

Stosowane produkty:
illmod – taśma uszczelniająca – impregnowana, skompresowana taśma poliuretanowa. Służy do uszczelnień spoin i połączeń okiennych, połączeń w konstrukcjach metalowych, drewnianych i kontenerach lub
folia elastyczna paroprzepuszczalna – używana jako uszczelnienie pomiędzy futrynami okiennymi lub obramowaniem z cegły lub bloczków. Może być także używana na zewnętrznych, izolowanych okładzinach tynkowych budynków lub na ścianie kurtynowej oraz
w systemach okładzin. Zawiera nośnik poliestrowy – włókninę, która jest paroprzepuszczalna.

WARSTWA ŚRODKOWA
środkowe uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą wypełnione jest całkowicie materiałem termoizolacyjnym i wyciszającym.

Stosowany produkt:
1 K-P – poliuretanowa pianka montażowa – jednokomponentowa niskoprężna poliuretanowa pianka pistoletowa do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych a także do wypełniania i uszczelniania fug. Pianka znajduje również zastosowanie przy wyciszaniu, izolowaniu i wyklejaniu.

WARSTWA WEWNĘTRZNA
wewnętrzne uszczelnienie oddzielające klimat panujący na zewnątrz od klimatu pomieszczenia jest hermetyczne i nie pozwala już na dyfuzję pary wodnej w takim stopniu jak uszczelnienie zewnętrzne.

Stosowane produkty:
folia paroszczelna – składa się z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, odpornej na rozdarcie. Przewidziana jest do prostego i pewnego przymocowania do ścian (za pomocą butylowej taśmy uszczelniającej) lub do ościeżnic okiennych (za pomocą taśmy samoprzylepnej).
taśma butylowa do okien illbruck butyl Vlies Duo – nadaje się do szybkiego i dokładnego uszczelniania złączy okiennych, zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej. Wykonana jest z samoprzylepnej plasto-elastycznej masy butylokauczukowej o wysokiej przyczepności, która z jednej strony sprasowana jest z włókniną z tworzywa sztucznego. Taśma posiada samoprzylepny pasek mocujący, co ułatwia montaż, lub…
Perennator – silkon szklarski i do połączeń okiennych.

Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne warunki można osiągnąć jedynie wtedy, gdy składające się na uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz
niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia się on do zapobiegania powstawaniu szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz stworzenie dobrego klimatu wewnątrz pomieszczenia.

 

Warstwa zewnętrzna

zewnętrzna część okna

Warstwa środkowa

uszczelnienie w środkowej warstwie

Warstwa wewnętrzna

wewnętrzna warstwa nakładana podczas montażu

Naklejanie taśmy butylowej

naklejanie taśmy butylowej

Sposób naklejania taśmy illmod

sposób naklejania taśmy illmod

Sposób naklejania folii illbruck

sposób naklejania folii illbruck

Korzyści z zastosowania systemu „i3”

  • 10 letnia gwarancja funkcjonalności,
  • oszczędność energii (w zależności od ilości okien i długości spoiny oszczędności sięgają około 600 zł w sezonie grzewczym),
  • zapobiega powstawaniu zagrzybieniu i alergii,
  • zapobiega powstawaniu mostków termicznych,
  • brak pęknięć tynku dzięki zintegrowanemu systemowi kompensacji ruchów zgodnie z zaleceniami normy DIN 4108-7,
  • szybszy i pewniejszy montaż dzięki fabrycznie zaprojektowanemu systemowi kompensacji ruchów,
  • lepsza izolacja termiczna i akustyczna,
  • pewność prawidłowego zaplanowania dzięki możliwości kombinacji elementów,
  • bezpieczeństwo systemu sprawdzone przez Instytut Techniki Okiennej (itf),

Przykłady zastosowania systemu uszczelnień „i3”

schemat zastosowania uszczelnień 1

rys.1. beton/ mur z tynkiem

schemat zastosowania uszczelnień 2

rys.2. ściana trójwarstowa z klinkierem

schemat zastosowania uszczelnien 3

rys.3. ściana z dociepleniem

schemat zastosowania uszczelnień 4

rys.4. ściana z dociepleniem roleta

Profesjonalne uszczelnienie charakteryzuje się „zgraną współpracą” między poszczególnymi jego warstwami – zewnętrzną, środkową i wewnętrzną. Wszystkie trzy warstwy muszą być traktowane jako całość i już na etapie ich planowania należy przestrzegać zasady „wewnątrz szczelniej, niż na zewnątrz”.

Pobierz ulotkę ciepły montaż i3 illbruck