mask

Paramerty okien

 

Klasa profilu:

Klasa A profile – minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna ≥ 2,8mm, a dla powierzchni niewidocznej ≥ 2,5mm.
Klasa B profile – minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna ≥ 2,5mm, a dla powierzchni niewidocznej ≥ 2,0mm.
Klasy C profile – minimalną wartość grubości ścianki widocznej jak i niewidocznej deklaruje producent.

Izolacja, przenikalność cieplna U:

Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się jako ilość ciepła, która przenika w ciągu 1 godziny przez 1m2 okna (przegrody, szyby) przy różnicy temperatury powietrza wewnątrz na zewnątrz wynoszącej 1K (1°C). Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsza izolacyjność okna przegrody lub szyby. Określenie współczynnika U dla elementów okna:
Ug współczynnik przenikania ciepła szyby,
Uf współczynnik przenikania ciepła ramy złożonej razem ze skrzydłem, lub samej ramy
Uw współczynnik przenikania ciepła całego okna.

Dźwiękoszczelność, izolacyjność akustyczna:

Izolacyjność akustyczna Rw określa średnią wartość w decybelach dB, która jest redukowana przez okno. Można przyjąć, żę redukcja hałasu o 10dB oznacza jego zmniejszenie o 50%. Im wyższa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacja dźwiękoszczelna okna. Ctr – wskaźnik adaptacyjny stosowany dla hałasu związanego z ruchem ulicznym. C – wskaźnik adaptacyjny stosowany dla hałasu pochodzącego od palców zabaw, szkół, transportu kolejowego, transportu na drogach szybkiego ruchu, transportu lotniczego.

Odporność na obciążenie wiatrem:

Odporność na obciążenie wiatrem określa przy jakim obciążeniu wiatrem wiejącym na wprost okna, nastąpi maksymalne dopuszczalne ugięcie ramy. Tabela klas odporności na wiatr okien według obowiązującej normy budowlanej:

klasa,
ciśnienie próbne
1
400 Pa
2
800 Pa
3
1200 Pa
4
1600 Pa
5
2000 Pa
6
> 2000 Pa
klasa
(ugięcie ramy)

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)

Przepuszczalność powietrza, infiltracja:

Przepuszczalność powietrza (infiltracja) określa jak szczelne jest jest okno. Współczynnik to ilość powietrza jaka przeniknie w ciągu 1 godz. przez 1m2 okna przy ciśnieniu 10 Pa. Wyróżnia się 4 klasy:

klasa,
ciśnienie próbne

1
150 Pa

2
300 Pa

3
600 Pa

4
600Pa

Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu 10Pa m3/h*m2

50

27

9

3

Wodoszczelność:

Stopień zabezpieczenia wnętrza pomieszczenia przed przenikaniem do niego wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Ponieważ bardzo często, obfite opady deszczu są połączone z silnym wiatrem, aby sprawdzić konstrukcje pod kątem wodoszczelności, równolegle z natryskiwaniem okno poddane jest parciu ciśnienia powietrza

ciśnienie próbne Pa

0

50 Pa

100 Pa

150 Pa

200 Pa

250 Pa

300 Pa 450 Pa 600 Pa >600 Pa
klasa wodoszczelności 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A Exxx

Wytrzymałość mechaniczna:

Wytrzymałość mechaniczna okna związana jest ze sztywnością skrzydeł okiennych poddanych działaniu sił działających na skrzydło. Decyduje ona o bezpieczeństwie użytkowania – np. obciążając skrzydło ciężarem własnego ciała na skutek niespodziewanych wydarzeń przy myciu okien, może spowodować uszkodzenie skrzydła lub okucia, a w skrajnych wypadkach wyrwanie skrzydła z ramy.

Klasa 1 wytrzymałość okna na obciążenie pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła 200 N ( 20 kg), na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 200 N (20 kg).
Klasa 2 wytrzymałość okna na obciążenie pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła 400 N ( 40 kg), na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 250 N (25 kg).
Klasa 3 wytrzymałość okna na obciążenie pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła 600 N ( 60 kg) , na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 300 N (30 kg).
Klasa 4 wytrzymałość okna na obciążenie pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła 800 N ( 80 kg), na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 350 N ( 35 kg).