mask

Prawidłowy montaż drzwi tarasowych, balkonowych

Jedną z najważniejszych rzeczy w trakcie montażu okien na surowym budynku jest osadzenie drzwi tarasowych. Przestrzeń pod drzwiami tarasowymi jest często lekceważona przez robotników. Nie dba o nią firma montująca okna, nie dbają budowlańcy wylewający posadzkę, nie dbają płytkarze, zostawiają „na później” ci, co budynek docieplają.

W efekcie takiego zaniedbania następuje trwałe ugięcie i odkształcenie dolnej ramy a podczas zimy, dochodzi tu do przewiewów i przemarzania. Zadanie jest o tyle utrudnione, że z reguły nie ma wykonanych jeszcze wylewek, a podparcie drzwi na całej szerokości jest niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Częstym błędem jest podparcie progu w dwóch lub trzech miejscach cegłami lub innym przypadkowym materiałem znalezionym na budowie.

Przykład nieprawidłowego montażu:

 nieprawidłowo zamontowane drzwi tarasowe

Skutki:

  • trwałe wygięcie dolnej ramy,
  • nieprawidłowe funkcjonowanie skrzydeł,
  • przemarzanie pod progiem w czasie zimy
  • trudności z prawidłowym wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz

Jednym z lepszych sposobów pozwalający uniknąć błędów opisanych powyżej jest montaż systemowych poszerzeń. Gwarantuje to możliwość stabilnego zamontowania i podparcia konstrukcji dołem, umożliwia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na tarasie, oraz stanowi dodatkową izolację termiczną wszystkich warstw w pomieszczeniu.

Schemat montażu z systemowymi poszerzeniami – profil bazowy:

schemat montażu drzwi

Zalety stosowania systemowych poszerzeń drzwi:

  • prawidłowe podparcie dolnej ramy drzwi, brak możliwości wygięcia progu,
  • izolacja pomiędzy tarasem zewnętrznym a podłogą w pomieszczeniu, brak mostka termicznego
  • dodatkowe usztywnienie ramy przy zastosowaniu niskiego progu,
  • możliwość montażu drzwi przed wylewkami,
  • ułatwione wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz.

Schemat systemowego profilu pod drzwiami – pobierz plik w formacie PDF