mask

Co zrobić gdy okna zaparowują?

Parowanie szyb czasami świadczy o pewnych wadach konstrukcyjnych okien, ale nie zawsze musi tak być. Bardzo często zjawisko to wynika ze zbyt dużego poziomu wilgotności w pomieszczeniu czy sporej różnicy temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz. W dalszej części wpisu przeanalizujemy różne sytuacje, w których najczęściej dochodzi do zaparowania okien i podpowiemy, co warto wówczas zrobić, aby sobie z tym poradzić.

zaparowana szyba

Okna zaparowane od strony wewnętrznej

Parowanie okien od strony wnętrza najczęściej wynika ze zbyt dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Przyczyn może być kilka, ale zwykle problem ten wiąże się z nieprawidłową wentylacją. Zjawisko jest analogiczne do parowania luster w łazience podczas gorącej kąpieli — woda ulega skropleniu i osiada na zimnych taflach szkła. W kuchni do intensywnego parowania zwykle dochodzi podczas gotowania. Kiedy w pomieszczeniach panuje spora wilgoć, a na zewnątrz temperatury są zdecydowanie niższe niż w domu, woda będzie się skraplać w dolnej części szyby, na skrzydle i ramie okna. Problem można rozwiązać, dbając o odpowiednią wentylację w budynku.

Dopływ świeżego powietrza można zapewnić, otwierając regularnie okna i wietrząc pomieszczenia, a także poprzez nawiewniki i rozszczelnienie okien.

Szyby zaparowane na zewnętrz

Szyby zaparowane na zewnątrz to również efekt skraplającej się wody. Jest to zjawisko, które najmocniej można odczuć w wilgotnych okolicach, np. nad wodą czy w pobliżu lasu. Najbardziej zaparowane są zwykle okna od najchłodniejszej i najmniej oświetlonej słońcem strony. Trzeba jednak podkreślić, że jest to problem wyłącznie natury estetycznej, który nie powoduje żadnych skutków negatywnych i znika samoistnie wraz z podniesieniem się temperatury powietrza.

Parowanie okien w środku — to może być problem!

Chociaż opisane powyżej przypadki nie muszą wcale wskazywać na poważniejsze problemy z oknami, gdy dochodzi do parowania okien w środku, a więc wewnątrz pakietu, należy zachować ostrożność. O ile taka sytuacja jest czymś normalny w drewnianych oknach starszego typu, o tyle w nowoczesnych oknach PCV czy z zespolonymi pakietami szybowymi nie powinna mieć miejsca. Przyczyną może być rozszczelnienie pakietu, przez co okno traci część swoich właściwości termoizolacyjnych, a także swoją przejrzystość, a po odparowaniu wody mogą pojawiać się plamy i zacieki, których nie będziesz w stanie się pozbyć. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Niestety bardzo często konieczna okazuje się wymiana okna lub pakietu szybowego. Jeśli okno jest na gwarancji, powinieneś skontaktować się z producentem lub sprzedawcą, który podpowie, jakie kroki powinieneś podjąć, by rozwiązać ten problem.