mask

Czym jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła określany jest wskaźnikiem Uw. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im niższy Uw, tym lepiej – wartość Uw określa bowiem ilość ciepła, jakie przenika przez każdy metr kwadratowy przegrody budowlanej w sytuacji, gdy różnica temperatur pomiędzy wnętrzem domu a jego otoczeniem wynosi 1 kelwin. Im niższa wartość Uw, tym okno lepiej izoluje

okna energooszczędne

Według obowiązujących przepisów wartość Uw dla okien energooszczędnych nie może przekraczać 0,9 W/m2K, a w budownictwie pasywnym coraz częściej stosuje się okna o współczynniku przenikania ciepła na poziomie nie większym niż 0,7 W/m2K. Na parametr Uw wpływają wskaźniki Ug i Uf.

 

Współczynnik przenikania ciepła przez szybę okienną Ug

Im większe okno i przeszklenia tym współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody będzie niższy. Na współczynnik Ug wpływa grubość i rodzaj szkła, ilość tafli, szerokość przestrzeni międzyszybowej i rodzaj gazu, którym wypełniono okna, a także sposób uszczelnienia. Obecnie stosowane pakiety szybowe mogą mieć wskaźnik Ug na poziomie zaledwie 0,5 W/m2K. Najlepiej wybierać okna pcv trzyszybowe z wypełnieniem z kryptonu i z powłokami niskoemisyjnymi, które ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem w lecie i zapewnią dobre przenikanie pomieni słonecznych w zimie.

 

Współczynnik przenikania ciepła przez ramy okienne Uf

Przy obliczaniu wskaźnika przenikania ciepła przez ramy bierze się pod uwagę głównie szerokość profili. Na Uf nie wpływa ilość komór, a im grubsze profile, tym cieplejsze okna. W przypadku ram okiennych niezwykle ważne są także wzmocnienia. Coraz częściej zamiast stali, która nie jest dobrym izolatorem ciepła, stosuje się kompozyty poliestrowo-szklane izolowane pianą poliuretanową. Dla okien energooszczędnych wskaźnik Uf powinien wynosić nie więcej niż 1,1 W/m2K.