montaż drzwi balkonowych na surowym budynku

Prawidłowy montaż drzwi tarasowych, balkonowych.

Trzeba starannie zadbać o podparcie i izolację pod takimi drzwiami. Jedną z najważniejszych rzeczy w trakcie montażu okien na surowym budynku jest osadzenie drzwi tarasowych. Przestrzeń pod drzwiami tarasowymi jest często lekceważona przez robotników. Nie dba o nią firma montująca okna, nie dbają budowlańcy wylewający posadzkę, nie dbają płytkarze, zostawiają „na później” ci, co budynek docieplają.

W efekcie takiego zaniedbania następuje trwałe ugięcie i odkształcenie dolnej ramy a podczas zimy, dochodzi tu do przewiewów i przemarzania. Zadanie jest o tyle utrudnione, że z reguły nie ma wykonanych jeszcze wylewek, a podparcie drzwi na całej szerokości jest niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Częstym błędem jest podparcie progu w dwóch lub trzech miejscach cegłami lub innym przypadkowym materiałem znalezionym na budowie.

Przykład nieprawidłowego montażu:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Skutki:

 • trwałe wygięcie dolnej ramy,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie skrzydeł,
 • przemarzanie pod progiem w czasie zimy
 • trudności z prawidłowym wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz

Jednym z lepszych sposobów pozwalający uniknąć błędów opisanych powyżej jest montaż systemowych poszerzeń. Gwarantuje to możliwość stabilnego zamontowania i podparcia konstrukcji dołem, umożliwia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na tarasie, oraz stanowi dodatkową izolację termiczną wszystkich warstw w pomieszczeniu.

 

 

Schemat montażu z systemowymi poszerzeniami – profil bazowy:

taras

Zalety stosowania systemowych poszerzeń drzwi:

 • prawidłowe podparcie dolnej ramy drzwi, brak możliwości wygięcia progu,
 • izolacja pomiędzy tarasem zewnętrznym a podłogą w pomieszczeniu, brak mostka termicznego
 • dodatkowe usztywnienie ramy przy zastosowaniu niskiego progu,
 • możliwość montażu drzwi przed wylewkami,
 • ułatwione wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz.

Schemat systemowego profilu pod drzwiami – pobierz plik w formacie PDF

schematy zabudowy rolet nadstawnych

Schematy zabudowy rolet nadstawnych

Zabudowanie skrzynki rolety nadstawnej w zależności od rodzaju zastosowanej ściany.

Systemy rolet nadstawnych (skrzynka nad oknem) ze względu na różne możliwości konfiguracji skrzynki można stosować w nowych budynkach oraz w budynkach modernizowanych. Istnieją również różne sposoby zabudowy skrzynki. Najpopularniejszym sposobem w nowych budynkach jest skrzynka zabudowana całkowicie.

Umożliwia to rewizja, która znajduje się wewnątrz pomieszczenia patrząc od spodu. Takie rozwiązanie jest najbardziej estetyczne i najczęściej stosowane. W przypadku kiedy nie mamy możliwości zabudowy skrzynki od środka pomieszczenia, można przy modernizacji zastosować skrzynkę zabudowaną tylko od strony zewnętrznej. Przy skrzynce widocznej możliwe jest wykonanie w kolorystyce okna aby zachować spójność stolarki okiennej.

Poniżej przykłady montażu rolet przy różnej budowie ściany zewnętrznej.

Roleta niezabudowana

ściana dwuwarstwowa

niezabudowana_sciana_dwuwarstwowa

ściana jednowarstwowa

niezabudowana_sciana_jednowarstwowa

ściana trójwarstwowa

niezabudowana_sciana_trojwarstwowa

Roleta zabudowana obustronnie

ściana dwuwarstwowa

zabudowana_calkowicie__sciana_dwuwarstwowa

ściana jednowarstwowa

zabudowana_calkowicie_sciana_jednowarstwowa

ściana trójwarstwowa

zabudowana_calkowicie_sciana_trojwarstwowa

 Roleta zabudowana wewnątrz

ściana dwuwarstwowa

zabudowana_od_wewnatrz_sciana_dwuwarstwowa

 ściana jednowarstwowa

zabudowana_od_wewnatrz_sciana_jednowarstwowa

ściana trójwarstwowa

zabudowana_od_wewnatrz_sciana_trojwarstwowa

Roleta zabudowana zewnątrz

ściana dwuwarstwowa

zabudowana_z_zewnatrz_sciana_dwuwarstwowa

 ściana jednowarstwowa

zabudowana_z_zewnatrz_sciana_jednowarstwowa

ściana trójwarstwowa

zabudowana_z_zewnatrz_sciana_trojwarstwowa

rys. beton/mur z tynkiem

Ciepły montaż illbruck i3

System ciepłego montażu illbruck „i3” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na trwałą i skuteczną technologię uszczelniania okien w miejscu połączenia z murem.

System jest jedyną alternatywą dla stosowanych na masową skalę metod uszczelniania opartych wyłącznie na pianie poliuretanowej, która po upływie kilku lat od montażu przestaje spełniać stawiane jej oczekiwania. Podstawową zasadą systemu „i3” jest jego paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej i paroszczelność od strony wewnętrznej. Illbruck „i3” zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie szczelności RAL „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. System uszczelniania „i3” został poddany próbom i sprawdzony w ekstremalnych warunkach przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. System „i3” został opracowany przez firmę Tremco illbruck zgodnie z niemieckimi normami i wytycznymi montażu okien.„System i3”
System uszczelnień „i3” pozwala na osiągnięcie idealnych rezultatów w najróżniejszych warunkach i dla różnych zastosowań. Osiem komponentów płaszczyzny wewnętrznej i zewnętrznej składających się na całość można ze sobą dowolnie łączyć w różne kombinacje, w zależności od warunków zabudowania. Niezależnie od materiału ościeżnicy, samemu można zadecydować, które produkty systemu illbruck „i3” zostaną zastosowane. Wynik zawsze będzie odpowiadał nowoczesnym rozwiązaniom techniki uszczelnień.

illbruck_warstwyWARSTWA ZEWNĘTRZNA
zewnętrzne uszczelnienie jako ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych jest wykonane z trwałą szczelnością na gwałtowne opady a jednocześnie umożliwia dyfuzję pary wodnej.

Stosowane produkty:
illmod – taśma uszczelniająca – impregnowana, skompresowana taśma poliuretanowa. Służy do uszczelnień spoin i połączeń okiennych, połączeń w konstrukcjach metalowych, drewnianych i kontenerach lub
folia elastyczna paroprzepuszczalna – używana jako uszczelnienie pomiędzy futrynami okiennymi lub obramowaniem z cegły lub bloczków. Może być także używana na zewnętrznych, izolowanych okładzinach tynkowych budynków lub na ścianie kurtynowej oraz
w systemach okładzin. Zawiera nośnik poliestrowy – włókninę, która jest paroprzepuszczalna.

WARSTWA ŚRODKOWA
środkowe uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą wypełnione jest całkowicie materiałem termoizolacyjnym i wyciszającym.

Stosowany produkt:
1 K-P – poliuretanowa pianka montażowa – jednokomponentowa niskoprężna poliuretanowa pianka pistoletowa do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych a także do wypełniania i uszczelniania fug. Pianka znajduje również zastosowanie przy wyciszaniu, izolowaniu i wyklejaniu.

WARSTWA WEWNĘTRZNA
wewnętrzne uszczelnienie oddzielające klimat panujący na zewnątrz od klimatu pomieszczenia jest hermetyczne i nie pozwala już na dyfuzję pary wodnej w takim stopniu jak uszczelnienie zewnętrzne.

Stosowane produkty:
folia paroszczelna – składa się z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, odpornej na rozdarcie. Przewidziana jest do prostego i pewnego przymocowania do ścian (za pomocą butylowej taśmy uszczelniającej) lub do ościeżnic okiennych (za pomocą taśmy samoprzylepnej).
taśma butylowa do okien illbruck butyl Vlies Duo – nadaje się do szybkiego i dokładnego uszczelniania złączy okiennych, zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej. Wykonana jest z samoprzylepnej plasto-elastycznej masy butylokauczukowej o wysokiej przyczepności, która z jednej strony sprasowana jest z włókniną z tworzywa sztucznego. Taśma posiada samoprzylepny pasek mocujący, co ułatwia montaż, lub…
Perennator – silkon szklarski i do połączeń okiennych.

Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne warunki można osiągnąć jedynie wtedy, gdy składające się na uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz
niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia się on do zapobiegania powstawaniu szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz stworzenie dobrego klimatu wewnątrz pomieszczenia.

Warstwa zewnętrzna  illbruck_warstwa_zewnetrzna

Warstwa środkowaillbruck_warstwa___rodkowa

Warstwa wewnętrznaillbruck_warstwa_wewn__trzna

Naklejanie taśmy butylowejspos_lb_naklejania_tasmy_butyl

Sposób naklejania taśmy illmodspos_lb_naklejania_ta__my

Sposób naklejania folii illbrucksps_lb_naklejania_tasmy_3

 

Korzyści z zastosowania systemu „i3”

 • 10 letnia gwarancja funkcjonalności,
 • oszczędność energii (w zależności od ilości okien i długości spoiny oszczędności sięgają około 600 zł w sezonie grzewczym),
 • zapobiega powstawaniu zagrzybieniu i alergii,
 • zapobiega powstawaniu mostków termicznych,
 • brak pęknięć tynku dzięki zintegrowanemu systemowi kompensacji ruchów zgodnie z zaleceniami normy DIN 4108-7,
 • szybszy i pewniejszy montaż dzięki fabrycznie zaprojektowanemu systemowi kompensacji ruchów,
 • lepsza izolacja termiczna i akustyczna,
 • pewność prawidłowego zaplanowania dzięki możliwości kombinacji elementów,
 • bezpieczeństwo systemu sprawdzone przez Instytut Techniki Okiennej (itf),

Przykłady zastosowania systemu uszczelnień „i3”

monolitycznarys.1. beton/ mur z tynkiem

klinkierrys.2. ściana trójwarstowa z klinkierem

z dociepleniemrys.3. ściana z dociepleniem

roletarys.4. ściana z dociepleniem roleta

 

Profesjonalne uszczelnienie charakteryzuje się „zgraną współpracą” między poszczególnymi jego warstwami – zewnętrzną, środkową i wewnętrzną. Wszystkie trzy warstwy muszą być traktowane jako całość i już na etapie ich planowania należy przestrzegać zasady „wewnątrz szczelniej, niż na zewnątrz”.

Pobierz ulotkę ciepły montaż i3 illbruck