Fasada MB-SR50

Dzięki bogatej ofercie profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych – płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.
Kształt słupów i rygli, pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża dające tzw. efekt soft-line. Odmianą estetyczną fasady MB-SR50 jest tzw. pozioma i pionowa linia, gdzie podkreślone są podziały – poziome lub pionowe.

Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla części przeźroczystej, wg DIN 4108 RMG 2.1 do 1. Dla podstawowego szklenia współczynnik ramy wynosi UR=2.21[W/(m2*K], co pozwala uzyskać zadawalające wartości temperatury na wewnętrznej powierzchni słupa ~10 °C i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach aluminiowych.

Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.
Do wykonywania ściany łamanej w przekroju poziomym i pionowym przewidziano specjalne profile nakładkowe oraz odpowiednio ukształtowane listwy dociskowe i maskujące, co powoduje, że nie występują ograniczenia w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku, oraz eliminuje się konieczność stosowania specjalnych słupów kątowych.

Fasada MB-SR50 HI – system o podwyższonej izolacji termicznej

Energooszczędność całego budynku zależy w znacznej mierze od izolacyjności termicznej jego fasady. Ściana słupowo-ryglowa MB-SR50 jest w stanie sprostać pod tym względem coraz wyższym oczekiwaniom architektów i inwestorów nowoczesnych obiektów. Do naszej oferty wchodzi wersja MB-SR50 HI, w której wartości współczynnika przenikania ciepła przez ramę (Uf) w zależności od grubości wypełnienia mieszczą się w zakresie 0,85-1,23 W/m2K.
Tak wysoką izolacyjność termiczną konstrukcji uzyskano dzięki wymianie ciągłego izolatora termicznego HPVC na izolator PE, charakteryzujący się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda i bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz dzięki podniesieniu wysokości uszczelnienia w stosunku do standardowej wersji fasady. Fasada MB-SR50 HI umożliwia zastosowanie szklenia w zakresie 26-44 mm. Oprócz wysokiej izolacyjności termicznej posiada również bardzo dobre parametry szczelności na infiltrację wody (klasa RE 1200) i powietrza (klasa AE(1050)). Odporność na obciążenie wiatrem wynosi 2400 Pa.

Fasada MB-SR50 EFEKT

System zbliżony jest wyglądem do ściany strukturalnej, dlatego też od zewnątrz uzyskujemy jednolitą gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości 20 mm. Przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego. Ekonomiczne profile uzyskano dzięki zoptymalizowaniu kształtu przekroju oraz dobraniu odpowiedniej grubości ścianki. Nieskomplikowana obróbka profili obniża pracochłonność, eliminuje wszelkiego typu wycięcia w bocznych płaszczyznach słupów.

Właściwą izolacyjność cieplną i akustyczną osiągnięto, dzięki zastosowaniu ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla części przezroczystej wg DIN 4108 RMG 2.1.

Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.

Fasada MB-SR50IW

System ściany osłonowej z oknem otwieranym do środka z ramą niewidoczną od strony zewnętrznej

W fasadach bazujących na systemie słupowo-ryglowym można stosować różne elementy otwierane: mogą to być okna z widoczną ramą, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz (okno MB-SR50 RT), jak i okna w swoim zewnętrznym widoku „bezramowe”, bazujące na profilach systemu strukturalnego MB-SG50, odchylane na zewnątrz. Nowością jest natomiast konstrukcja, w której okno otwierane jest do środka, lecz w widoku zewnętrznym nie różni się od kwatery o stałym szkleniu. Od wewnątrz natomiast uzyskujemy efekt licowania słupów i rygli. Okno to jest szklone strukturalnie, do profili skrzydła klejona jest szyba bez tzw. „stepu”. Walory estetyczne MB-SR50 IW nie są jedyną zaletą tego rozwiązania. Jest nią także wysoka izolacyjność termiczna – wartość współczynnika przenikania ciepła przez ramę Uf=1,82 W/m2K (dla wersji standard)

Fasada MB-SR50A

Nakładkowy system profili aluminiowych MB-SR50A, na drewno i stal zaprojektowany został w oparciu o koncepcję połączenia materiałów konstrukcyjnych o różnych właściwościach materiałowych, funkcjonalnych i estetycznych. Zastosowano dwa różne materiały konstrukcyjne rozdzielające środowisko zewnętrzne od warunków znajdujących się w środku pomieszczeń. Dla zapewnienia trwałej ochrony konstrukcji przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, od zewnątrz zastosowano profile aluminiowe tak jak dla systemu MB-SR50. Natomiast od wewnątrz pomieszczenia można stosować standardowe materiały konstrukcyjne np. profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lub różne gatunki drewna typowego dla konstrukcji szkieletowych.

Profile konstrukcyjne drewniane zastosowane od wewnątrz pomieszczenia oprócz walorów konstrukcyjnych nadają pomieszczeniu specyficzny klimat wnętrza, wynikający z naturalnego piękna drewna, które tworzy miłą i przytulną atmosferę. Zastosowanie profili stalowych od wewnątrz, może być pożądane ze względu na wymagany wystrój pomieszczenia typu industrial (przemysłowy), bądź ze względu na duże rozpiętości pomiędzy podporami, co powoduje że uzyskanie wystarczającej sztywności dla profili aluminiowych byłoby trudniejsze niż dla profili stalowych.

Fasada MB-SG50 strukturalna

Największą zaletą systemu jest wygląd zewnętrzny fasady w którym uzyskujemy całkowicie szklaną elewację podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości 16 mm. Widoczna szerokość profili od strony pomieszczenia wynosi tylko 85mm. Niepowtarzalny wygląd elewacji uzyskuje się stosując szkło refleksyjne. W systemie klejona jest szyba zewnętrzna co wydaje się najbardziej racjonalne ze względu na przenoszenie obciążeń od parcia i ssania wiatru, ponadto w celu wyeliminowania zjawiska rozrywania spoiwa klejącego zastosowano specjalną dwu komponentową uszczelkę z miękkim podłożem z gumy komórkowej. Właściwą odporność na przenikanie wody opadowej oraz powietrza gwarantuje potrójny system uszczelnień ramy do profili słupów i rygli oparty o nowe projekty uszczelek EPDM, które w sposób wydatny poprawiają izolacyjność cieplną fasady tak że nie zachodzi konieczność stosowania dodatkowej izolacji przy pomocy sznura izolacyjnego i silikonu pogodowego, takie rozwiązanie może być konieczne do zastosowania tylko na dachach i świetlikach