mask

MB-86

Bezpieczeństwo w obiektach budowlanych jest szerokim pojęciem. Jednym z jego rodzajów jest zabezpieczenie przed przedostaniem się niepowołanych osób przez konkretne przegrody w budynku. Wśród wielu projektów posiadających zwiększone wymagania związane z bezpieczeństwem szczególnymi warunkami charakteryzują się zakłady penitencjarne. Istotne jest w nich zabezpieczenie budynku nie tyle przed wtargnięciem do niego, lecz przed wyjściem z niego.

Nawet w takich obiektach, jak więzienia i zakłady karne istnieje jednak możliwość częściowej rezygnacji z krat w oknach i uzyskania bardziej „cywilnego” wyglądu budynku. Umożliwiają to specjalne okna antywłamaniowe, w których budowa konstrukcji ukierunkowana jest na uniemożliwienie ucieczki osobom osadzonym. Aluprof proponuje w takich przypadkach zastosowanie okien MB-86 RC3i. Ich konstrukcja oprócz obowiązkowego zestawu ze szkłem antywłamaniowym oraz okuć antywyważeniowych posiada dodatkowe osłony zabezpieczające od strony wewnętrznej. Uniemożliwiają one dostanie się do listew mocujących szkło oraz podważenie skrzydła. Ukryte okucia uzupełnione są o rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo, m.in. wyjmowaną klamkę i zamek na wkładkę. Wykonane w ten sposób okna posiadają klasyfikację potwierdzającą spełnienie wymagań klasy RC3 zarówno pod względem obciążeń statycznych i dynamicznych, jak i pod względem prób włamania ręcznego od strony wewnętrznej.

Okna MB-86 RC3i są kolejnym rozwiązaniem wzbogacającym szeroką gamę konstrukcji antywłamaniowych ALUPROF. Inną ciekawą propozycją z tego zakresu jest okno na bazie systemu MB-70, które przeszło badania z wynikiem pozytywnym i uzyskało klasę antywłamaniową RC4 wg normy EN 1627. Podobnie, jak w przypadku MB-70RC4 bardzo istotny jest przy tym fakt, że okna MB-86 RC3i bazują nie na specjalistycznej konstrukcji, lecz na podstawowym systemie okiennym MB-86, który dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną